cách trị bệnh tiểu đường

Hạt cau trị nhiều bệnh bạn biết chưa?

1b4c711ee2a049049604474259f7eeb4

Dược liệu sắc lấy nước; đem nước sắc nấu với gạo thành cháo. Ngày làm 1 lần chia 2 lần ăn Hạt cau còn có